Společnost SAS technik je firmou, která zaměstnává více jak 50% pracovníků se zdravotním postižením a tím splňuje podmínku uvedenou v §81, odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, proto můžeme poskytovat našim zákazníkům tzv. náhradní plnění. Všechny námi vydané daňové doklady mohou naši zákazníci uplatnit jako náhradní plnění ve smyslu výše uvedeného zákona.

   Přepočtený počet osob se zdravotním postižením je stabilní a pohybuje se průměrně kolem 90 přepočtených osob. Potvrzení o náhradním plnění lze nalézt a vytisknout na těchto www stránkách pod odkazem: „ Potvrzení “, kde je uvedeno čestné prohlášení společnosti SAS technik s.r.o včetně aktuálního přepočteného počtu pracovníků se zdravotním postižením.

SAS  technik  s.r.o
Webmaster : Michal Šikýř © 2008